Skip to main content

info@runhike.gr

(+30) 693 222 4243

Facebook Page coming soon!


Συνιστώμενος Εξοπλισμός
 • Κατάλληλα και άνετα παπούτσια
 • Δεύτερα στεγνά ρούχα
 • 500ml νερό
 • Καλή διάθεση
Παροχές
 • 500ml νερό
 • 1 μπάρα ενέργειας/παστέλι/ενεργειακή γέλη
 • Ηλεκτρολύτες
 • Μπατόν
 • Σακίδιο/Ζώνη
 • Φωτογραφίες
 • GPS session
 • Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας
Ώρες λειτουργίας
Καθημερινά από 08:00 έως 18:00
Πολιτική κρατήσεων/ακυρώσεων
Αφού συμπληρωθεί η φόρμα κράτησης θα λάβετε εντός 24 ωρών απαντητικό e-mail το οποίο θα εμπεριέχει τις περαιτέρω οδηγίες-πληροφορίες για να ολοκληρωθεί η κράτηση σας. Για να θεωρηθεί έγκυρη η κράτησή σας παρακαλούμε για την κατάθεση του 50 % του συνολικού ποσού του πακέτου επιλογής εντός τριών 24ώρων από την ημέρα της συμπλήρωσης της, στον παρακάτω λογαριασμό.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, IBAN GR20001102170000021795170147, SWIFT (BIC) : ETHNGRAA
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του έως και 24 ώρες πριν τη συμφωνημένη ώρα έναρξης των δραστηριοτήτων και να του επιστραφεί ολόκληρο το ποσό που έχει καταβάλει. Σε περίπτωση που το ακυρώσει μέσα στο τελευταίο 24ωρο ή απλά δεν εμφανιστεί στη συμφωνηθείσα ώρα έναρξης των δραστηριοτήτων, του επιστρέφεται το 50% του καταβληθέντος ποσού.
Όροι και προϋποθέσεις
Η συμμετοχή στις δραστηριότητες απαιτεί γνώση και αποδοχή των ακόλουθων όρων:
 1. Οι δραστηριότητες ενδέχεται να ακυρωθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Λόγω μη τήρησης των ελάχιστων συνθηκών ασφαλείας.
  • Λόγω απρόβλεπτων παραγόντων : λάσπες, πολέμους, συγκρούσεις, απεργίες κλπ ...
  • Λόγω μη πλήρωσης των συμφωνημένων μεταξύ μας όρων.
 2. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τα προσωπικά αντικείμενα πρέπει να βρίσκονται στη φροντίδα των ιδιοκτητών τους. Η RUNHIKE δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε χαμένο αντικείμενο κατά τη διάρκεια δραστηριότητας.
 3. Οι πελάτες ευθύνονται για την ατομική συμπεριφορά τους. Σε περίπτωση που η ακεραιότητα και η ασφάλεια της ομάδας τεθεί σε κίνδυνο από οποιαδήποτε ενέργεια των πελατών, ενδέχεται να μην επιτραπεί η συμμετοχή τους στο υπόλοιπο της δραστηριότητας.
 4. Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να εκτιμήσει αν βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας γενικά (πχ διαγνωσμένη ασθένεια κλπ) και ειδικά ( υψηλός πυρετός, ίωση κλπ) την ημέρα που διεξάγεται η δραστηριότητα ή οι δραστηριότητες.
 5. Η RUNHIKE δεν ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και είναι απόρροια της δυσκολίας του εγχειρήματος που διεξάγεται ( πχ πτώση από ποδήλατο, δάγκωμα σκύλου, πτώση κατά την πεζοπορία ή το τρέξιμο κλπ). Φυσικά η RUNHIKE φροντίζει να γίνονται οι δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια κάθε δυνατής επιμέλειας αλλά είναι αδύνατη σε τέτοιας φύσης δραστηριότητες η πρόβλεψη κάθε τυχαίου γεγονότος.
 6. Τα ανήλικα τέκνα μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες αναλόγως με την ηλικία τους και τις ικανότητες τους υπό τη συνεχή όμως επιτήρηση των γονέων τους ή κάθε άλλου νόμιμου κηδεμόνα που έχει αναλάβει την εποπτεία τους. Η RUNHIKE και οι οδηγοί αυτής δεν ευθύνονται για την επίβλεψη των ανωτέρω.

Προς επίρρωση των όρων ασφαλείας οι πελάτες της RUNHIKE οφείλουν να υπογράψουν/ συμφωνήσουν με την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση πριν τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 • Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ και δεν αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας, ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι καρδιακές ενοχλήσεις κλπ. Δεν έχω υποβληθεί ποτέ σε θεραπεία για καρδιακά επεισόδια, διαβήτη, νευρικές – ψυχολογικές διαταραχές και ουδέποτε έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε άλλου προβλήματος υγείας, το οποίο να απαγορεύει ή να περιορίζει τη συμμετοχή μου σε δραστηριότητες βουνού ή και σε οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα.
 • Έχω γνωστοποιήσει θέματα υγείας μου που μπορεί να επηρεάσουν την επίδοση και ασφάλεια μου κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι αλλεργίες, λήψη ειδικών φαρμάκων.
 • Γνωρίζω τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχω και αναλαμβάνω ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής μου στη δραστηριότητα, αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειας μου.
 • Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι φέρω την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητά μου και παραιτούμαι από κάθε απαίτησή μου τόσο κατά του διοργανωτή όσο και κατά του(ων) συνοδού(ων) της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχω.
 • Για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων και για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων θα εφαρμόσω πιστά τις οδηγίες του αρχηγού της εκδρομής, καθώς και δεν θα αποκλίνω από την πορεία της ομάδας.
Πίνακας Χρεώσεων
ΑΤΟΜΑTIMH KAT' ATOMO RUNTIMH KAT' ATOMO HIKE
1-24035
3-43530
5-63025
7-82520
9+ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Πίνακας διαβάθμισης δυσκολίας των διαδρομών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣΚΩΔΙΚΟΠΟΙΙΣΗ
0-100ΕΥΚΟΛΟ*
101-300ΜΕΤΡΙΟ**
301ΔΥΣΚΟΛΟ***